Posadzki przemysłowe

utwardzane powierzchniowo

Posadzki betonowe

zatarte na ostro lub gładko
pod płytki i żywice

Posadzki betonowe

cienkowarstwowe
(jastrychy) na warstwie sczepnej

Polimerobetony

na lokalnym rynku.

Drogi i place betonowe

składowe i manewrowe

Stropy żelbetowe

wykonywane jednocześnie
z wykończeniem powierzchni