Technologia

Posadzki przemysłowe wykonuje się w halach magazynowych, garażach podziemnych, halach produkcyjnych, halach sprzedaży, czyli tam, gdzie wystpują duże obciążenia mechaniczne, odbywa się ruch kołowy, poruszają się ciężkie wózki widłowe.

Zbrojenie rozproszone włóknami stalowymi stanowi najczęściej stosowane zbrojenie w posadzkach. Beton z włóknami chrakteryzuje się przede wszystkim:

  • eliminacją rys
  • zwiększeniem prametrów wytrzymałościowych betonu
  • wysoką odpornością na obciążenia dynamiczne
  • oszczędnością poniesionych nakładów finansowych